BovagGarantie.com

onderdeel van Artikelo.nl

De Algemene periodieke keuring (APK) is ingevoerd om de veiligheid en duurzaamheid van het verkeer te verhogen. Deze keuring is wettelijk verplicht in Europa, maar niet voor elk voertuig. In het RDW APK-keuringsschema wordt aangegeven welke voertuigen hiertoe verplicht zijn.

Voor personen- en bedrijfsauto’s geldt dat de eerste APK auto keuring drie of vier jaar na toelating van het voertuig moet worden uitgevoerd. Daarna moet de auto jaarlijks worden gekeurd. Er zijn echter ook oudere auto’s die helemaal geen APK-keuringsplicht hebben of slechts eens per twee jaar moeten worden gekeurd. In het APK-keuringsschema van de RDW staat aangegeven wanneer een auto moet worden gekeurd.

De auto moet altijd voor de vervaldatum van de APK zijn gekeurd. Als de APK vervaldatum is verstreken, mag de auto niet meer de weg op. Het is wel mogelijk om de auto voor de APK vervaldatum te keuren.

Als de keuring binnen twee maanden voor de APK vervaldatum wordt uitgevoerd, wordt de volgende APK vervaldatum hetzelfde als de huidige vervaldatum plus één of twee jaar. Als de auto langer dan twee maanden voor de APK vervaldatum wordt gekeurd, wordt de nieuwe APK vervaldatum de datum van de keuring plus één of twee jaar.

Een APK auto keuring moet worden uitgevoerd door een APK-keuringsmeester van een APK-bedrijf dat erkend is door de RDW. Deze bedrijven zijn gevestigd in Nederland, België en Spanje. Bij de RDW kunnen adressen van deze bedrijven worden opgevraagd.

Tijdens de autokeuring wordt dus gekeken of de auto voldoet aan de veiligheids- en milieunormen. Hiervoor worden bepaalde onderdelen van de auto gecontroleerd. Zo wordt gecontroleerd of de verlichting naar behoren werkt, of de remmen het goed doen en of de banden in orde zijn.

Na het uitvoeren van de APK-keuring wordt een APK-keuringsrapport afgegeven. Hierin staat bij goedkeuring de nieuwe vervaldatum vermeld en bij afkeuring de punten waarop de auto is afgekeurd. Als de auto is afgekeurd, moeten deze punten worden hersteld en moet de auto opnieuw worden gekeurd.

Verder kunnen er op het APK-keuringsrapport ook nog reparatie- en adviespunten staan. Deze punten hebben niet tot een eventuele afkeur geleid, maar moeten binnenkort wel worden hersteld.

Er zijn verschillende RDW-erkende bedrijven die een autokeuring kunnen uitvoeren. Bij afkeur kan de auto hier vaak ook direct hersteld worden. Een groot deel van deze bedrijven is lid van de BOVAG. BOVAG-autobedrijven staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid en bieden BOVAG-garantie aan.

Bij een APK-keuring met BOVAG garantie geldt zes maanden lang BOVAG garantie op de reparatiepunten. Dit geldt voor het werk dat de vakman heeft verricht en de materialen en de onderdelen die voor de reparatie zijn gebruikt.

Tijdens het uitvoeren van eventuele reparaties wordt bij BOVAG-autobedrijven vervangend vervoer aangeboden, zoals een huurauto tegen een laag tarief, een gratis vervangende auto of een leenfiets.

Indien er toch klachten zijn en de eigenaar van het voertuig en het BOVAG-autobedrijf er samen niet uitkomen, kan er contact worden opgenomen met BOVAG Hulp Bij Klachten. Samen met de eigenaar en het autobedrijf wordt er dan door de BOVAG bemiddelaars naar een passende oplossing gezocht.